Velkommen

Velkommen til KUSTOS Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole.

Har du passion for heste eller håndværk, så kom og se dine muligheder på Vilhelmsborg Fri Fagskole.

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er en lille, eksklusiv kost- og dagskole, som er i familie med Efterskoler og Højskoler.

fællesskab, ligeværd og tillid

Hvis man gerne vil blive en god rytter eller tømrer, kræver det engagement og dedikation, hvilket danner et godt grundlag for at starte på skolen.

Kustos Rideakademi har to indgange, enten som rytter eller håndværker med plads til 40 elever.

Første skoleår 23/24 starter 4. september 2023 og indeholder 41 kursusuger.

Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Skolen der har fået til huse på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg, samarbejder med de øvrige aktører på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg og med de lokale erhvervsdrivende håndværkere.

Skolens værdigrundlag er baseret på et grundtvigiansk livssyn og bygger på

  • fællesskab
  • ligeværd
  • tillid
  • og åbenhed.

 

Som skole ønsker vi at give den enkelte elev mulighed for at styrke sine personlige, sociale og faglige kompetencer i rammer, der både er trygge og udfordrende.

Vi ønsker at inspirere eleven til videre uddannelse efter et år i et højt fagligt miljø, hvor eleverne uanset baggrund og erfaringer vil blive mødt med tillid, anerkendelse og respekt.

10. klasse eller Erhvervsklasse

Vi tilbyder 10. klasse eller Erhvervsklasse med enkeltfag, der forbereder eleverne til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vi har også traditionel undervisning i boglige fag, men der vil være stort fokus på den praktiske vej til uddannelse, arbejde og liv.

Med et år på Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole bliver der fyret op under elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, i et udviklende kostskolefællesskab, hvor vi også forventer, at eleverne er villige til at bidrage til det store fællesskab, til gavn og glæde for både sig selv og andre.

Velkommen til Vilhelmsborg

Toni Hessner,
Forstander