Fri Fagskolers Samarbejde

Frie Fagskoler er en landsdækkende skoleform, og alle frie fagskoler arbejder tæt sammen om at udbyde praktiske og erhvervsrettede linjer indenfor en række brancher.

Frie Fagskolers branchestrategi har som mål at hjælpe hver elev med at finde en meningsfuld retning ift. uddannelse og job ved at bygge bro mellem skoler, elever og erhvervslivet – med det sigte at skaffe kvalificeret arbejdskraft til en branche.

Færre bøger, mere praktik

På De Frie Fagskoler tror man på, at de boglige fag ikke alene skal foregå ved tavlen i klasseværelset, men hænger tæt sammen med de praktiske fag og en mere virkelighedsnær og sjov måde at lære på.

Skolerne tilbyder kurser indenfor flere forskellige brancher. Alle med det gode håndværk som centrum.

Indtil nu har Frie Fagskoler udviklet branchestrategier inden for følgende:

  • DESIGN & MAKER
  • GAME DESIGN
  • GASTRONOMI & EVENT
  • HÅNDVÆRK
  • CARE
  • CYBER SECURITY
  • HESTE OG RIDNING

Alle linjer udbydes på 4 forskellige niveauer afhængig af hvad den enkelte elev ønsker og har brug for:

Akademilinje

For dig, der kan li’ at nørde med et fag helt i dybden

Erhvervslinje

For dig, der gerne vil foran i køen til en praktikplads, inden du starter på en erhvervsuddannelse eller en eux

10. klasse

For dig, der gerne vil prøve en anderledes praktisk og kreativ 10. klasse, inden du går videre i gymnasiet eller erhvervsuddannelse/eux

Parat til job

For dig med særlige behov, og som gerne vil blive klar til et ufaglært job

I tvivl?

På en fri fagskole finder du ud af, hvad du vil og bliver klar til det!

FÅ EN FORSMAG PÅ CAMP

Hvert år i forårs- og efterårssæsonen tilbyder Frie Fagskoler camps for unge i 7., 8. og 9., klasse.

På campene, der varer fra to til tre dage, kan deltagerne prøve forskellige erhverv af, uanset om deres interesse ligger inden for spiludvikling, beklædningshåndværk, madlavning eller noget fjerde.

Samtidig får man på camp en smagsprøve på livet på en fri fagskole. Og om aftenen kan man opleve kostskolelivet for fuld udblæsning med masser af hygge, fællesskab og samvær.

Frie Fagskoler er Danmarks erhvervsrettede kostskoleform og åben for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse.

DET ER GODT AT VÆRE I TVIVL – PRØV FØR DU VÆLGER