Om hestelinjen

Hestelinjen er for alle, der ønsker at styrke deres tilgang til både ridning, avl, dyrevelfærd og kendskab til omgangen med heste i almindelighed.

Undervisningen varetages af nogle af de bedste beridere i Danmark eller andre med en særlig kompetence i branchen. Undervisningen foregår på nogle af landets skønneste faciliteter med moderne ridehaller og historiske stalde, samt med masser af udendørs plads.

pige med hest i en stald

STYRK DIN TILGANG TIL RIDNING, AVL OG DYREVELFÆRD

Skolen vil tilbyde kvalificeret undervisning på flere niveauer af fagligt uddannede undervisere, så den enkelte elev kan vejledes eller kvalificeres til uddannelse i et erhverv med ridesport/avl/dyrehold.

Eleven kan dygtiggøre sig til fortsat udvikling inden for ridesporten eller andet beslægtet erhverv med dyrevelfærd og faglig kompetence som omdrejningspunkt. Linjen inddeles i niveauer, der tilpasses den enkelte elev.

Få afklaret din karriere

Hele forløbet bygger på en hippologisk tilgang med dyrevelfærd i højsædet, hvor eleverne kan få en afklaring om, det er en ridekarriere, der skal styrkes, eller hvilket uddannelsesvalg eleven skal vejledes i retning af.

Eleven kan medbringe egen hest eller låne hest på stedet. Varetagelse af staldrutiner om aftenen og i weekend går på skift mellem eleverne i mindre teams. Eleven kommer i praktik i relevante virksomheder med henblik på afklaring til kommende uddannelse.

 

Fælles undervisning for alle elever

Undervisningen tilgås som 10. klasses elev eller et alment forløb (erhvervslinje). Udover linjeundervisning bliver der lagt stor vægt på det kost- og ernæringsmæssige. Bevidstheden om, hvordan man spiser sundt og, hvilke råvarer man bruger samt, hvor de stammer fra, er en vigtig del af skolens profil.

Fysisk velvære

Fysisk træning og bevægelse vil blive en stor del af ugeprogrammet, da skolen har en overbevisning om, at bevægelse og god fysisk form er medvirkende til en bedre indlæring.

Mental trivsel

Det mentale aspekt vil der også blive taget hånd om, da det fremmer præstationsevnen. Således vil der for alle skolens elever, være et fokus på trivsel. På tværs af linjerne bliver der etableret valgfag og sociale arrangementer, som gavner eleverne i deres socialiseringsproces.

stald indenfor