Priser & Økonomi

Prisen for et år på KUSTOS Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er baseret på en uge-pris.

Priserne nedenfor vedrører skoleåret 2022/2023.

Pris fri fagskole 2023/2024

Skoleperiode

Skoleåret starter 4. september 2023 og slutter 30. juni 2024 eksklusive juleferie og vinterferie i uge 7.

Pris

Prisen pr. uge kr. 1.800 i 41 uger.

Prisen for dagelever er 1.500 kr. pr. uge.

Optagelsesgebyr

Optagelsesgebyr kr. 3.000.

Optagelsesgebyret refunderes ikke efter kursusafslutning. Heller ikke hvis eleven afbryder kurset i utide, eller eleven ikke starter.

For elever på hestelinje

Pris for opstaldning eller leje af hest, med foder og strøelse kr. 3.000 pr. mdr.

Politik omkring økonomi, hvis en elev afbryder opholdet

Ved afbrudt skoleophold opkræves der ekstra skolepenge svarende til 4 uger.

Indmeldelse

Når indmeldelsen er indsendt, vil I modtage en registrering og en opkrævning på indmeldingsgebyr, når den er betalt, og skolen har sendt en kvittering, er eleven sikret sin plads.

Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.