Priser & Økonomi

Prisen for et år på KUSTOS Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er baseret på en uge-pris.

Pris fri fagskole 2024/2025

Skoleperiode

Skoleåret starter 26. august 2024 og slutter 30. juni 2025, eksklusiv juleferie og vinterferie i uge 7.

Pris

Prisen pr. uge kr. 1.850 i 42 uger.

Prisen for dagelever er 1.550 kr. pr. uge.

Optagelsesgebyr

Optagelsesgebyr kr. 3.000.

Optagelsesgebyret refunderes ikke efter kursusafslutning. Heller ikke hvis eleven afbryder kurset i utide, eller eleven ikke starter.

For elever på hestelinje

Pris for opstaldning eller leje af hest, med foder og strøelse kr. 3.000 pr. mdr.

Politik omkring økonomi, hvis en elev afbryder opholdet

Ved afbrudt skoleophold opkræves der ekstra skolepenge svarende til ugen ud plus 4 uger.

Hvis en elev afbryder lejen af en skolehest før tid, da betales der leje for løbende mdr. plus én måned ekstra.

Indmeldelse

Når indmeldelsen er indsendt, vil I modtage en registrering og en opkrævning på indmeldingsgebyr, når den er betalt, og skolen har sendt en kvittering, er eleven sikret sin plads.

Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.

Pris fri fagskole 2025/26

Prisen pr. uge kr. 1.850 i 42 uger.

Prisen for dagelever er 1.550 kr. pr. uge.