Hvad er en Fri Fagskole?

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er en skole for elever, som ønsker en praktisk vej til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Skolen adskiller sig fra en almindelig efterskole ved at have et lovkrav om praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene.

Samtidig er det en inkluderende kostskoleform, hvor også elever med læringsudfordringer (læse/stave vanskeligheder) indgår som en naturlig del af helheden. Det betyder blandt andet, at vi tilpasser skemaet efter den enkelte elevs forudsætninger.

Mere om skolen

På Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole kan du vælge mellem 10. klasse og erhvervslinje.

Du skal være fyldt 16 år eller have afsluttet 9. klasse.

10. klasse

For dig, der vil den praktiske vej til gymnasiet, HF eller EUX.

Undervisningen er projektorienteret og praksisnær, og du kommer undervejs på brobygning til gymnasier og erhvervsuddannelser.

Forløbet afsluttes med en FP10-prøve (dansk, engelsk og matematik).

Erhvervslinje

For dig, der vil den målrettede vej til erhvervsuddannelse og job.

Undervisningen er projektorienteret og praksisnær med professionelt uddannede undervisere (f.eks. berider og tømmeruddannet).

Der er mulighed for op til 5 ugers erhvervspraktik undervejs.

Efter 1 år på erhvervslinjen har du, hvis du opfylder karakterkravene, mulighed for at starte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse.

Der er mulighed for enkeltfagsprøver i dansk og matematik (FP9 eller FP10), hvis ikke du har karakteren 02 i forvejen.

Læs mere om Frie Fagskoler her: www.friefagskoler.dk

Er du i tvivl om du skal vælge 10. klasse eller erhvervslinje, se oversigten her:

 

Fri Fagskole
10. klasse

Fri Fagskole
erhvervslinje

Adgangsgivende til EUD?

Adgangsgivende til STX, EUX, HHX, HF?

Fuld 10. klasse eksamen?

 

14 ugentlige linjefagslektioner?

Niveaudelt boglig undervisning?

Mulighed for individuel økonomisk støtte?

Skal jeg i brobygning og skrive OSO?

 

Mulighed for mentorordning?

 

Mulighed for enkeltfagsprøver?

 

Mulighed for at starte direkte på GF2 på EUD?

 

Op til 5 ugers erhvervspraktik?

 

Et godt år med masser af oplevelser?