Spændende Valgfag

På Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole kan alle elever i større eller mindre grad tilvælge forskellige valgfag.

Valgfag er ikke obligatoriske.

ALLE ELEVER HAR MULIGHED FOR VALGFAG

Eleverne har mulighed for at vælge mellem forskellige emner:

  • Tysk (føres efter ønske til prøve)
  • Førstehjælp
  • Musik og samspil
  • Stævne tilrettelæggelse
  • Kost og sundhed
  • Udvidet jobsøgning
  • Træværkstedet
  • Krop og sundhed

 

Når skoleåret først er i gang, vil der også udbydes relevante valgfag som tager afsæt i de kompetencer som vi har fået med et helt nyt lærerteam.