Stedet

Her kan du se et oversigtskort over Villhelmsborg.

På oversigtskortet er de bygninger mærket op med gult som KUSTOS Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole har lejet sig ind i.

  • Bygning 13: Tjenesteboliger
  • Bygning 10: Elevværelser
  • Bygning 16: Fælles samlings og bespisning
  • Bygning 11 og 13: Teoriundervisning
  • Bygning 4, 6 og 14: Fysiske værkstedsfaciliteter/ridehus