Årsplan 2023/24

Her kan du se årsplanen:

Åbn Årsplanen her (åbner PDF)

Indholdsplan 2023/24

Godkendt af bestyrelsen 14. juni 2023
Offentliggjort på hjemmesiden 16. juni 2023

Her kan du se indholdsplanen:

Åbn Indholdsplanen her (åbner PDF)

Evaluering- og opfølgningsplan

Da skolen er nystartet, vil resultater af evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejdet opfølgningsplaner for evalueringerne vedrørende skoleåret 2023/2024 først blive offentliggjort efter gennemførelsen i foråret 2024.

Planen offentliggøres her på siden.

 

Såfremt vi gennemfører evalueringer tidligere, vil resultatet af disse ligeledes blive offentliggjort her.

Selvevaluering

Da skolen er nystartet, kan selvevalueringen først blive offentliggjort, når skoleåret 2023/2024 er afviklet. 

Selvevalueringen er skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. 

Selvevalueringen foretages mindst hvert andet år og kan fra år til år tage udgangspunkt i forskellige dele af værdigrundlaget.

Selvevalueringens resultat offentliggøres her på siden.

Undervisningsmiljøvurdering

Offentliggøres efter første skoleår.

Undervisningsmiljøvurderingen vil skriftligt belyse sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

Undervisningsmiljøvurderingen vil blive revideret, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Vedtægter

Godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 22. juni 2023

Godkendt af bestyrelsen den 17. februar 2023

Offentliggjort på hjemmesiden den 27. juni 2023 

Åbn Vedtægterne her (åbner PDF)

Skolekredsen

Du kan læse om skolekredsen her:

Læs om Skolekredsen her (åbner PDF)

Støtteforening

Du kan læse om skolen støtteforening her:

Læs om Skolekredsen her (åbner PDF)

Frihed og folkestyre

Her kan du læse vores erklæring om frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet.

Initiativkredsens erklæringer:

Læs erklæringerne her (åbner PDF)

Bestyrelsens erklæringer:

Læs erklæringerne her (åbner PDF)

 

Nøgletal

Her vil resultater af skolens karaktergivning blive offentliggjort, når de er tilgængelig på Børne- og undervisningsministeriets: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1813.aspx

Her vil overgangsfrekvens af elevernes overgang til anden uddannelse ligeledes blive offentliggjort, jf. reglerne for, ”lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne”.

Se: www.uddannelsesstatistik.dk