Erhvervslinjen

For dig, der vil den målrettede vej til erhvervsuddannelse og job.

Undervisningen er projektorienteret og praksisnær med professionelt uddannede undervisere (f.eks. berider og tømmeruddannet). 

Der er mulighed for op til 5 ugers erhvervspraktik undervejs.

Efter 1 år på erhvervslinjen har du, hvis du opfylder karakterkravene, mulighed for at starte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. 

Der er mulighed for enkeltfagsprøver i dansk og matematik (FP9 eller FP10) hvis ikke du har karakteren 02 i forvejen.

FORMÅL

  • At eleven afklares med valg af uddannelse, at eleven kende til den valgte erhvervsuddannelses forløb
  • At eleven forberedes på personlige og faglige krav, der forventes i en erhvervsuddannelse
  • At eleven udvikler erhvervsrettede og håndværksmæssige kompetencer
  • At eleven stifter bekendtskab med erhvervsrelevant litteratur og fagbegreber
  • At eleven er målrettet og motiveret i forhold til uddannelse og arbejdsliv.

MÅL

Målet med erhvervslinjen er, at eleverne efter endt skoleforløb på Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole kan tage en erhvervsfaglig grunduddannelse.

INDHOLD

Undervisningen tager udgangspunkt i den erhvervsuddannelse, eleven sigter mod. Eleven stifter bekendtskab med praktiske og boglige fag samt andre relevante fag for uddannelsen. 

Eleven vil undervejs gennemgå afklarende erhvervspraktik af en eller flere omgange.

GØREMÅL

Undervisningen er opbygget omkring gøremåls-pædagogik, hvor eleven via en praktisk tilgang lærer konkrete håndværksmæssige færdigheder. 

Eleven øger også sin viden i boglige fag via en mere praktisk tilgang hvor undervisningen varieres på en anderledes og mere inspirerende måde, end blot almindelig tavleundervisning. 

De praktiske gøremål sker i et fællesskab og er altid målrettet uddannelse, arbejde og liv.

PERSPEKTIV

Parat til erhvervsuddannelse giver eleven forudsætninger for at opnå boglige, faglige og livspraktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Eleven undervises i sund livsstil gennem praktiske gøremål. Herved hjælpes eleven til at lære hvordan man skaber en god balance i hverdagen, som er en vigtig forudsætning for at kunne færdiggøre en uddannelse.

EVALUERING

Undervisningen evalueres løbende samt ved forskellige prøveformer herunder f.eks. kostfagsprøve, hygiejneprøve og erhvervs-projekt på tværs af linjerne.

Er du i tvivl om du skal vælge 10. klasse eller erhvervslinje, se oversigten her:

 

Fri Fagskole
10. klasse

Fri Fagskole
erhvervslinje

Adgangsgivende til EUD?

Adgangsgivende til STX, EUX, HHX, HF?

Fuld 10. klasse eksamen?

 

14 ugentlige linjefagslektioner?

Niveaudelt boglig undervisning?

Mulighed for individuel økonomisk støtte?

Skal jeg i brobygning og skrive OSO?

 

Mulighed for mentorordning?

 

Mulighed for enkeltfagsprøver?

 

Mulighed for at starte direkte på GF2 på EUD?

 

Op til 5 ugers erhvervspraktik?

 

Et godt år med masser af oplevelser?

Er du stadig i tvivl?

Ring til os på tlf. 51 56 77 22.