Vejledningsmøde

Frie Fagskoler er en lille men helt særlig skoleform, der ønsker at være både kendt af og tæt på den Kommunale Ungdomsvejledning. 

Derfor tilbyder vi på Frie Fagskoler, at vejleder med deres vejlederteam kan afholde lokale møder. 

Under møderne kan en lokal rundvisning og den information gøre, at de både får et lokalt Fri Fagskole kendskab, men også et kendskab til hele skoleformen.

Ring eller skriv til forstander Toni Hessner.

”Frie Fagskoler er den skoleform i Danmark, størrelsen taget i betragtning, der sender flest elever, vider til erhvervsuddannelserne” (EVA rapport 2020)

Under mottoet, ”prøv før du vælger” vil elever få mulighed for, at afprøve sig selv og deres færdigheder inden for de lokale skolers fagområder.