10. klasse

Kom og få en oplevelse for livet i 10. klasse på Vilhelmsborg. Vi lover det bliver noget helt særligt for dig, der elsker heste, håndværk og natur. 

Formålet med 10. klasse er:

  • at eleven opnår en yderligere afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker.

  • at de opnår en yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse.

Ligeledes er formålet, at eleven gennemgår en personlig og social udvikling, hvor de gør sig erfaringer og kan agere i fællesskaber, således at de opnår ansvarlighed i forhold til et sundt og aktivt liv.

MÅL

Undervisningen gennemføres på 10.klasseniveau og sigter mod, at eleven aflægger prøver på FP10-niveau i fagene dansk, matematik og engelsk.

Målet er også, at eleverne gøres studieparate og kan få en hverdag til at fungere. Det indebærer f.eks., at de kan komme op om morgenen, møde rettidigt, være forberedte, planlægge et fornuftigt fritidsliv, holde orden på værelset, vasketøj, indkøb, økonomi ect.

INDHOLD

10. klasse står mål med ministeriets krav for 10. klasse og der udskrives skolebevis som på alle andre 10. klasses skoler.

Ud over den almindelige undervisning vil der være forskellige særlige aktiviteter i løbet af skoleåret; det er fx introtur weekendtur, praktik, brobygning til ungdomsuddannelserne, fællestimer, gæstelærere, weekend- og aftenarrangementer, virksomhedsbesøg, terminsprøver, stævner som rytter eller hjælper, OSO, musik, madlavning, juleuge, virksomhedsuge, andre ud-af-huset-aktiviteter, mv.

GØREMÅL

Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning og en mere praktisk tilgang til fagene.

Teorien og den praktiske tilgang kobles i videst muligt omfang i undervisningen, således det teoretiske fundament er på plads med henblik på videre uddannelse.

Den praktiske tilgang gør, at det bliver vedkommende og meningsfuldt og kan bruges i en dagligdags sammenhæng.

PERSPEKTIV

I et samfundsmæssigt perspektiv sigtes der mod, at de eleven rustes til at kunne tage en ungdomsuddannelse enten indenfor den gymnasiale eller den erhvervsfaglige retning, og at eleven bliver demokratiske borgere, der er i stand til at engagere sig i eget liv.

EVALUERING

Som undervisere er vi klare og tydelige i vores forventninger omkring elevernes arbejde og præstationer.

Evalueringen bliver en integreret del af undervisningen og vil ikke kun være afsluttende for hvert delemne.

Den vil veksle mellem mundtlig og skriftlig, men altid i en dialog mellem eleven og underviserne.

Evalueringen vil være afstemt i forhold til de mål, som sættes for 10. klasse, samt de mål, som skolen og eleverne sætter i forhold til de sociale og personlige kompetencer.