Skolens værdigrundlag

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Skolen er oprettet 3. maj 2022 som en Fri Fagskole med det formål at drive fri fagskole inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler og efterskoler.

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag bygger på samme oplysningstanke, som blev lagt af Grundtvig i starten af 1800-tallet, med livsoplysning, folkeligoplysning og demokratisk dannelse som nøgleord.  

Værdigrundlaget bygger desuden på fællesskab og samarbejde, hvor den enkelte kan udvikle sig socialt, personligt og fagligt, ved at engagere sig, både i sig selv, såvel som i verden omkring.  

Med udgangspunkt i det praktiske og erhvervsrettede perspektiv skal skolens undervisning og kostskoleliv støtte den enkelte elev i at tage ansvar for egen fremtid – i privatlivet, på arbejdspladsen og i samfundet. 

Dette sker gennem praktisk, livsnær og håndgribelig undervisning og i et understøttende kostskoleliv.