skrivevejledning

Vigtig info

Mentorordningen træder i kraft, hvis det i den unges uddannelsesplan af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder anbefales, at den unge deltager i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler, § 23 a.

For at skolen kan modtage statstilskud til ordning er der flere forhold, der skal være til stede:

  • Der kan ydes tilskud til elever, der er mindst 16 år og endnu ikke er fyldt 25 år ved kursets begyndelse.
  • Den unge skal have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med KUI/UU-vejleder, som vurderer, at den unge har behov for særlig støtte og gavn af at få tilknyttet en mentor på en fri fagskole
  • Mentorordningen understøtter først og fremmest elevens sociale og personlige behov men kan i helt særlige tilfælde og efter individuel vurdering, også bruges til at nedsætte egenbetalingen.
  • Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.
  • Mentorstøtte ydes kun til elever, der bliver indskrevet på almen linje og dermed ikke på 10. klasse.

 

På Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskoles hjemmeside vil vejlederen kunne se det fulde omfang af mentorordningen se:  https://vilhelmsborgfrifagskole.dk/mentoraftale/

Til UU-vejleder: Vejlederen skal indskrive i den unges uddannelsesplan, at vejlederen anbefaler den unge at følge et kursusforløb på Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole med en tilknyttet mentor fra mentorordningen (her skal skolen nævnes med navns nævnelse)

Foruden de ovenstående forhold, skal der uddybes, hvad KUI/UU-vejlederen og den unge har talt om kunne være vigtig viden for skolen, typisk personlige eller sociale opmærksomheder, eller hvilken faglig opmærksomhed, der vil have en særlig værdi for den ung.

Ønskes yderlig info kontaktes skolen på tlf. 51567722

Der vil også være muligt at få yderlig oplysning på www.friefagskoler.dk